Clasificația economică

Clasificaţia economică este elaborată în conformitate cu standardele Statisticii Finanţelor Guvernamentale (GFS) 2001 formulate de Fondul Monetar Internaţional.

Clasificaţia economică este integrată cu Planul de conturi contabile după conţinut economic al operaţiunilor, ca sistem unic de codificare şi este structurată pe 6 nivele: tip, categorie, capitol, articol, alineat, element.

Fiecare nivel al Clasificaţiei economice are semnificaţie separată reprezentată printr-un singur semn, constituind un cod format dintr-o totalitate de 6 semne.

Nivelele Clasificaţiei economice sunt dependente ierarhic şi se utilizează doar în combinaţie cu nivelele superioare.

Clasificaţia economică conţine şapte tipuri:

100000 Venituri

200000 Cheltuieli

300000 Active nefinanciare

400000 Active financiare

500000 Datorii

600000 Mijloace transmise şi primite între conturi

900000 Modificarea soldului de mijloace băneşti

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer Liliana Bocancea
Date noi nu
Frecvența de actualizare la necesitate
Instituția sau direcția responsabilă Direcţia politici bugetare şi sinteză bugetară, Secţia bugetului de stat şi bugetului public naţional