Clasificația programelor și subprogramelor

Clasificaţia programelor este un sistem de codificare a direcțiilor de dezvoltare ale statului. Clasificația programelor reprezintă o grupare a cheltuielilor specifică și nu poate fi utilizată pentru comparabilitate cu alte țări. Scopul Clasificație programelor este de a facilita planificarea resurselor bugetare pentru politicile statului și de a servi drept instrument de responsabilizare a beneficiarilor resurselor bugetare. În același timp, Clasificația programelor este un instrument pentru managementul intern al autorităților / instituțiilor care facilitează analiza performanţei atinse comparativ asumările şi resursele utilizate.

Clasificația programelor se constituie din două părți:

Partea 1 a Clasificațeia programelor se constituie din 2 nivele: „Programele” (P1) și „Subprogramele”(P2), care sunt ierarhic subordonate, iar partea a doua reprezintă nivelul 3 - „Activitățile” (P3) și este independent. Astfel, codul subprogramului poate fi utilizat numai împreună cu codul programului superior, iar lista activităților poate fi atribuită în oricare combinație de program-subprogram, dacă activitatea este relevantă. De exemplu, subprogramul ”Activitatea Parlamentului” are codul 0101 și nu doar 01. În același timp, subprogramul ”Activitatea Parlamentului” poate avea doar un singur program superior ”Legislativul și serviciile de suport”. Nivelul 2 ”Activitățile” poate fi aplicat în combinație cu oricare program-subprogram. Respectiv, atît subprogramul 0101 ”Activitatea Parlamentului”, cît și subprogramul 0505 ”Supravegherea activității de audit” pot fi combinate cu activitatea 00011 ”Administrare generală”.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer Liliana Bocancea
Date noi da
Frecvența de actualizare la necesitate
Instituția sau direcția responsabilă Direcția politici bugetare și sinteză bugetară, Secția bugetului de stat și bugetului public național