Eşti aici

Noutăți

WEEKLY OVERVIEW

How to calculate open data's ROI

The White House’s 2013 mandate to open data has spurred many US agencies to act, but just opening data to meet requirements doesn’t mean the data will be useful. To help agency IT managers decide what datasets are worth opening, a new formula offers an entrée to the thought process

Open data and the horizon of the next government

On the first official day of the general election campaign, it is opportune to pose the question of what the future of open data might be. The good news is the future of the movement to open up government and private sector data to benefit the common good and create opportunities for the launch of new businesses would seem to be bright, in the UK.

OVERVIEW SĂPTĂMÂNAL

Pionierii de Date Tehnologice din Africa se adună pentru a porni Revoluţia Datelor Deschise

Conduse de World Wide Web Foundation, cincizeci de organizații africane ale societății civile, susţinători ai datelor deschise și pionieri tehnologici se vor aduna pentru a face primii pași în direcția instituirii unei noi politici revoluționare și al unui cadru de investiții pentru a deschide datele guvernamentale în Africa. În urma apelului ONU pentru o revoluție de date, această coaliție de organizații va agrea următoarele măsuri concrete pentru a debloca potențialul datelor deschise pe întreg continentul, despre care experții sunt de acord că ar putea sprijini combaterea corupției, creşterea inovaţiei și îmbunătățirea serviciilor guvernamentale.

WEEKLY OVERVIEW

African Technology Data Pioneers Gather to Spark Open Data Revolution

Led by the World Wide Web Foundation, fifty African civil society organisations, open data advocates and technology pioneers will come together to take the first steps towards establishing a groundbreaking new policy and investment framework to open up government data in Africa. Following the UN's call for a Data Revolution, this coalition of organisations will agree concrete next steps to unlock the potential of open data across the continent, which experts agree could help beat corruption, spark innovation and improve government services.

CGE participă la Club de Presa cu tema “Protecția datelor personale în activitatea jurnaliștilor”

Centrul de Guvernare Electronică participă pe data de 25 martie la clubul de presa "Protecția datelor cu caracter personal în activitatea jurnaliștilor", organizat de Centrul Independent de Jurnalism. Evenimentul va începe la ora 16:00 şi va dura două ore.

Agenda discuţiilor va cuprinde teme privind cadrul legal şi internaţional care reglementează domeniul protecţiei datelor personale; accesul la informaţie, investigaţii jurnalistice şi aspecte privind respectul eticii presei în activitatea jurnalistică.

Republica Moldova la Conferinţa Internaţională privind Datele Deschise

Pe data de 16 martie 2015, la Kiev, are loc Conferinţa Internaţională a Datelor Deschise, un eveniment amplu dedicat profesioniştilor din zona datelor deschise, guvern și lideri din industria IT.

Evenimentul este centrat pe trei mari teme: deschiderea guvernului cu ajutorul datelor, practici globale privind datele deschise, proiecte bazate pe date deschise. În cadrul conferinţei, 19 speakeri internaţionali împărtășesc experiențele lor și discută posibile modalități pentru dezvoltarea Datele Deschise în Ucraina.

OVERVIEW SĂPTĂMÂNAL

Socrata lansează platforma Open Data TV (ODTV)

Socrata, liderul global în soluţii bazate pe cloud pentru date deschise şi guvern bazat pe date, a anunţat lansarea Open Data TV (ODTV), o reţea video inovativă care va prezenta munca valoroasă şi oamenii remarcabili care sprijină revoluţia globală spre un guvern bazat pe date, care se simte deja în oraşe, localități, județe, provincii și țări din întreaga lume.

WEEKLY OVERVIEW

Socrata Launches Open Data TV (ODTV)

Socrata, the world leader in cloud solutions for open data and data-driven government, today announced the launch of Open Data TV (ODTV), an innovative video network showcasing the valuable work and remarkable people driving the global revolution toward data-driven government, which is already taking hold in cities, townships, counties, provinces, states and countries around the world.

OVERVIEW SĂPTĂMÂNAL

Datele deschise – mai multe obstacole sau oportunităţi?

Joia trecută, Science Digital a organizat primul eveniment Spotlight, la sediul lor din centrul Londrei. Subiectul: "Date deschise pentru cercetători - obstacole și oportunități" a atras o mulțime variată de oameni de ştiinţă, editori de revistă și guru tech care s-au adunat pentru a discuta despre ceea ce înseamnă datele deschise practic pentru cercetători și editori.

WEEKLY OVERVIEW

Open data – more obstacles or opportunities?

Last Thursday, Digital Science organized their first Spotlight event, held at their offices in central London. The topic: 'Open data for researchers - the obstacles and the opportunities' attracted a varied crowd of scientists, journal editors and tech gurus who gathered to discuss what open data means practically for researchers and publishers.