InstituțieResurse publicateSeturi de date actualizate
Ministerul Sănătăţii223125
Biroul Naţional de Statistică122121
Ministerul Afacerilor Interne3,498121
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării112103
Ministerul Economiei și Infrastructurii22086
Ministerul Finanţelor50748
Serviciul Fiscal de Stat28442
Agenția Servicii Publice66236
Ministerul Mediului8434
Ministerul Justiţiei4523
Ministerul Culturii2623
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor2218
Ministerul Apărării7218
Ministerul Tineretului şi Sportului1815
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră1313
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare6713
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase3812
Casa Naţională de Asigurări Sociale19812
Agenţia Achiziţii Publice4411
Serviciul Vamal1811
Agenția Proprietății Publice4711
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru2711
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor369
Academia de Stiinţe a Moldovei139
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei509
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei228
Centrul Informaţional Agricol908
Compania Naţională de Asigurări în Medicină158
Cancelaria de Stat927
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene337
Centrul Naţional de Expertize Judiciare217
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor237
Agenţia Rezerve Materiale66
Agenția Moldsilva106
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală1375
Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice55
Comisia Electorală Centrală55
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca294
Agenţia Turismului103
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură33
Inspectoratul Național de Probațiune93
Departamentul Instituțiilor Penitenciare32
Î.S. Air Moldova22
Biroulul Relaţii Interetnice22
Institutul Naţional de Standardizare62