InstituțieResurse publicateSeturi de date actualizate
Ministerul Sănătăţii223125
Biroul Naţional de Statistică122121
Ministerul Afacerilor Interne3,315106
Ministerul Economiei18663
Ministerul Educaţiei6657
Ministerul Finanţelor42647
Serviciul Fiscal de Stat23741
Agenția Servicii Publice60537
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor4336
Ministerul Mediului8434
Ministerul Justiţiei6730
Ministerul Culturii2623
Ministerul Apărării6418
Ministerul Tineretului şi Sportului1815
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare6313
Casa Naţională de Asigurări Sociale19012
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase3812
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru2711
Agenţia Achiziţii Publice4011
Serviciul Vamal1311
Agenția Proprietății Publice4510
Compania Naţională de Asigurări în Medicină1010
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei419
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor369
Academia de Stiinţe a Moldovei139
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei228
Centrul de Guvernare Electronică508
Centrul Informaţional Agricol908
Poliția de Frontieră88
Cancelaria de Stat927
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor237
Centrul Naţional de Expertize Judiciare217
Agenția Moldsilva86
Agenţia Rezerve Materiale66
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală1055
Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice55
Comisia Electorală Centrală55
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca294
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură33
Agenţia Turismului103
Institutul Naţional de Standardizare62
Biroulul Relaţii Interetnice22
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene202
Oficiul Central de Probaţiune32
Î.S. Air Moldova22