InstituțieResurse publicateSeturi de date actualizate
Ministerul Sănătăţii223125
Biroul Naţional de Statistică122121
Ministerul Afacerilor Interne3,494106
Ministerul Economiei și Infrastructurii18864
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării6657
Ministerul Finanţelor48347
Serviciul Fiscal de Stat28342
Agenția Servicii Publice65240
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor4336
Ministerul Mediului8434
Ministerul Justiţiei6830
Ministerul Culturii2623
Ministerul Apărării6418
Ministerul Tineretului şi Sportului1815
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare6613
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase3812
Casa Naţională de Asigurări Sociale19712
Agenția Proprietății Publice4711
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru2711
Agenţia Achiziţii Publice4211
Serviciul Vamal1311
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei509
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor369
Academia de Stiinţe a Moldovei139
Centrul Informaţional Agricol908
Compania Naţională de Asigurări în Medicină158
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră88
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei228
Centrul de Guvernare Electronică508
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor237
Centrul Naţional de Expertize Judiciare217
Cancelaria de Stat927
Agenţia Rezerve Materiale66
Agenția Moldsilva86
Comisia Electorală Centrală55
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală1375
Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice55
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca294
Agenţia Turismului103
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură33
Inspectoratul Național de Probațiune93
Î.S. Air Moldova22
Biroulul Relaţii Interetnice22
Institutul Naţional de Standardizare62
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene202