InstituțieResurse publicateSeturi de date actualizate
Biroul Naţional de Statistică130129
Ministerul Sănătăţii223125
Ministerul Afacerilor Interne3,682124
Ministerul Economiei și Infrastructurii274116
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării112103
Ministerul Finanţelor57148
Serviciul Fiscal de Stat31442
Agenția Servicii Publice71036
Ministerul Mediului8434
Ministerul Culturii2623
Ministerul Justiţiei4523
Ministerul Apărării7318
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor2218
Ministerul Tineretului şi Sportului1815
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare6713
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră2313
Casa Naţională de Asigurări Sociale20412
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase3812
Agenția Proprietății Publice5611
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru2711
Serviciul Vamal1811
Agenţia Achiziţii Publice4611
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei509
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor369
Academia de Stiinţe a Moldovei139
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei228
Centrul Informaţional Agricol908
Compania Naţională de Asigurări în Medicină168
Centrul Naţional de Expertize Judiciare217
Agenţia Rezerve Materiale77
Cancelaria de Stat927
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene337
Agenția Moldsilva106
Comisia Electorală Centrală55
Î.S. Air Moldova195
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură55
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală1375
Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice44
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca334
Administrația Națională a Penitenciarelor93
Agenţia Turismului103
Inspectoratul Național de Probațiune93
Biroulul Relaţii Interetnice22
Institutul Naţional de Standardizare62