InstituțieResurse publicateSeturi de date actualizate
Serviciul Vamal1811
Serviciul Fiscal de Stat33742
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor2218
Ministerul Tineretului şi Sportului1815
Ministerul Sănătăţii223125
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei228
Ministerul Mediului8434
Ministerul Justiţiei4523
Ministerul Finanţelor62948
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării113104
Ministerul Economiei și Infrastructurii275117
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor369
Ministerul Culturii2623
Ministerul Apărării7318
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare6713
Ministerul Afacerilor Interne3,843124
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene337
Institutul Naţional de Standardizare62
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase3812
Inspectoratul Național de Probațiune93
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră4913
Î.S. Air Moldova228
Compania Naţională de Asigurări în Medicină157
Comisia Electorală Centrală55
Centrul Naţional de Expertize Judiciare217
Centrul Informaţional Agricol908
Casa Naţională de Asigurări Sociale20912
Cancelaria de Stat927
Biroulul Relaţii Interetnice22
Biroul Naţional de Statistică130129
Agenţia Turismului103
Agenția Servicii Publice77937
Agenţia Rezerve Materiale77
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru2711
Agenția Proprietății Publice5711
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei497
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca354
Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice44
Agenția Moldsilva106
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală1375
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură55
Agenţia Achiziţii Publice4811
Administrația Națională a Penitenciarelor93
Academia de Stiinţe a Moldovei139