InstituțieResurse publicateSeturi de date actualizate
Serviciul Vamal1311
Serviciul Fiscal de Stat26842
Poliția de Frontieră88
Oficiul Central de Probaţiune32
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor4336
Ministerul Tineretului şi Sportului1815
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor237
Ministerul Sănătăţii223125
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei228
Ministerul Mediului8434
Ministerul Justiţiei6730
Ministerul Finanţelor46347
Ministerul Educaţiei6657
Ministerul Economiei și Infrastructurii18864
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor369
Ministerul Culturii2623
Ministerul Apărării6418
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare6513
Ministerul Afacerilor Interne3,451106
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene202
Institutul Naţional de Standardizare62
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase3812
Î.S. Air Moldova22
Compania Naţională de Asigurări în Medicină1010
Comisia Electorală Centrală55
Centrul Naţional de Expertize Judiciare217
Centrul Informaţional Agricol908
Centrul de Guvernare Electronică508
Casa Naţională de Asigurări Sociale19512
Cancelaria de Stat927
Biroulul Relaţii Interetnice22
Biroul Naţional de Statistică122121
Agenţia Turismului103
Agenția Servicii Publice63037
Agenţia Rezerve Materiale66
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru2711
Agenția Proprietății Publice4510
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei459
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca294
Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice55
Agenția Moldsilva86
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală1055
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură33
Agenţia Achiziţii Publice4211
Academia de Stiinţe a Moldovei139