Вы здесь

Noutăți

Date.gov.md va fi temporar indisponibil

În legătură cu necesitatea de a efectua lucrări de mentenanţă pe portalul Datelor Guvernamentale Deschise , vă anunţăm că în perioada 28-29 decembrie, portalul date.gov.md nu va fi disponibil. Cerem scuze pentru inconvenienţele create şi vă mulţumim pentru înţelegere.

A fost lansată platforma online IDNO.MD!

La data de 8 septembrie 2016 a fost lansată platforma online www.idno.md. Aceasta a fost dezvoltată pentru a facilita accesul la datele guvernamentale deschise şi pentru a ajuta cetăţenii să obțină o valoare adaugată prin utilizarea acestora. Proiectul se bazează pe reutilizarea datelor publice despre companiile înregistrate în Republica Moldova, prezentându-le într-un mod prietenos pentru utilizator, astfel încât oricine să le poată analiza și procesa cu ușurință.

OVERVIEW SĂPTĂMÂNAL

How Open Data Revolutionizes Urban Life Big Data is changing life in cities for governments and citizens alike. In a previous episode of 10 Blocks we heard from journalist David Black about how sophisticated data analysis is helping the police to predict where crime is likely to occur. Additionally, we heard from Harvard Business School’s Mike Luca, who helps cities and companies work together using data to create better policies and better customer service experiences.

Вноси предложения по Плану действий для продвижения открытого правительства

Республика Молдова присоединилась к Партнерству «Открытое правительство» (Open Government Partnership) – международной инициативе, которая ставит целью заручиться конкретными обязательствами правительств по продвижению прозрачности, борьбе с коррупцией и использованию новых технологий для улучшения государственного управления, построению диалога с гражданами и разработке политик.

Vino cu propuneri la Planul de acțiuni pentru o Guvernare Deschisă

Republica Moldova este membru al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă, o inițiativă care vizează angajarea guvernelor în promovarea transparenței, combaterea corupției și utilizarea inovațiilor tehnologice în actul de guvernare, în dialogul cu cetățenii și în elaborarea politicilor.

Give some proposals to the Action Plan for an Open Government

Republic of Moldova is member of the Open Government Partnership, an initiative that aims the governments to promote the transparency, fight against corruption and use technologic innovations in the government process, in the dialog with the public and in the policy-making process.

The Open Governance Week 2016 is taking place across Bucharest

Between 5 to 11 March 2016, the Romanian capital hosts the Open Governance Week 2016 that is conducted under the aegis of the Chancellery of the Prime Minister of Romania and the Ministry for Public Consultation and Civic Dialogue, along with representatives from the civil society, private sector and the diplomatic environment.

В Бухаресте проходит Неделя Открытого Правительства 2016

В период 5-11 марта 2016, в столице Румынии проводится Неделя Открытого Правительства 2016, которая проходит под эгидой Канцелярии Премьер-министра Румынии и Министерства общественных консультаций и гражданского диалога, а также с представителями гражданского общества, дипломатической среды и частного сектора.