Raport privind executarea bugetului public naţional conform Statisticii Finanţelor Guvernamentale (GFS)

Conţine date despre executarea veniturilor, cheltuielilor, soldului bugetar şi surselor de finanţare.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer Diana Belaia
Date noi da
Frecvența de actualizare anual
Instituția sau direcția responsabilă Direcţia trezoreria de stat, Secţia raportare