Dare de seamă anuală privind activitatea şcolilor muzicale, şcoli de arte, şcoli de arte plastice

Dări de seamă anuale privind activitatea şcolilor muzicale, şcoli de arte, şcoli de arte plastice

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer Valentina Popa
Date noi da
Frecvența de actualizare anual
Instituția sau direcția responsabilă Biblioteca Națională a Republicii Moldova