Lista agenţilor economici care au beneficiat de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie conform Ordinului IFPS nr.1524 din 30.11.2012

Date informative privind imprimarea de sine stătător a formularelor tipizate de document primar cu regim special “Factură fiscală” de către agenții economici în temeiul art. 133 alin.(1) lit.c) al Codului fiscal şi în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 6 septembrie 2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.194-196/656 din 05.10.2010) şi Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.871 din 28.10.2011 privind imprimarea de sine stătător a formularelor tipizate de document primar cu regim special “Factură fiscală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.187-191/1742 din 04.11.2011),

Date și Resurse

Informație Adițională

Cîmp Valoare
Maintainer Bernevec Maria
Date noi da
Frecvența de actualizare nu se actualizeaza
Instituția sau direcția responsabilă Serviciul Fiscal de Stat