Informaţia operativă lunară privind datoria de stat externă

Informaţia conţine date privind intrări de surse externe de finanţare, plăţile de dobîndă şi plăţile de principal

Date și Resurse

Informație Adițională

Cîmp Valoare
Maintainer Marcel Olari
Date noi nu
Frecvența de actualizare lunar
Instituția sau direcția responsabilă Direcţia datorii publice, Secţia datoria externă