Informaţie privind veniturile bugetului de stat

Conține date despre executarea veniturilor, cheltuielilor, soldului bugetar și surselor de finanțare ale bugetului de stat. Date despre executarea bugetelor autorităților publice centrale, conform clasificației funcționale și clasificației programelor, executarea investițiilor capitale, transferuri de la bugetul de stat la bugetele locale

Date și Resurse

Informație Adițională

Cîmp Valoare
Maintainer Diana Belaia
Date noi da
Frecvența de actualizare la necesitate
Instituția sau direcția responsabilă Direcţia trezoreria de stat, Secţia rapoarte