2 seturi de date găsite

  • Baza de date a cheltuielilor publice BOOST

    Conține date despre executarea veniturilor și cheltuielilor, activelor nefinanciare și financiare, datoriilor și modificării soldului pe bugetul de stat și bugetele locale
  • Bugetul public national (consolidat) Popular

    O funcție de bază a oricărui guvern implică colectarea și debursarea fondurilor publice și menținerea registrelor despre astfel de cheltuieli. Sistemele de raportare asupra...