Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării este organul de specialitate al administraţiei publice centrale care elaborează şi promovează politica de stat în domeniul educaţiei şi formării profesionale, racordată la tendinţele naţionale şi internaţionale moderne de dezvoltare social-economică, asigurînd accesul la educaţie pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova pe parcursul întregii vieţi.