Biroul Naţional de Statistică

Biroul Naţional de Statistică (BNS) este autoritatea administrativă centrală care conduce şi coordonează activitatea în domeniul statisticii din ţară. Biroul Naţional de Statistică asigură autorităţile publice centrale şi locale, mediul de afaceri, cercetarea ştiinţifică, mediul academic universitar, mass-media, publicul în sens larg, şi alte categorii de utilizatori, inclusiv organizaţiile şi organismele internaţionale după caz, cu date şi informaţii statistice de calitate şi la timp, cu privire la situaţia socială şi economică a ţării.