Seturi de date

 • Accidentele de muncă, condiţiile de muncă

  Date privind victimele accidentelor de munca pe activitati economice, in profil teritorial; salariati ocupati in conditii grele de munca pe activitati economice; cheltuieli...
 • Sisteme de alimentare cu apa si de canalizare

  Date privind sistemele de alimentare cu apa in profil teritorial; Sisteme de canalizare in profil teritorial; Sisteme de canalizare dotate cu statii de epurare a apelor...
 • Statistica regionala: Locuinte

  Date privind fondul locativ, in profil teritorial; Dotarea fondului locativ, in profil teritorial Asigurarea populatiei cu locuinte, in profil teritorial Sisteme de...
 • Statistica regională: Cultura si sport

  Date in profil teritorial (pe raioanele si municipiile Republicii Moldova) privind activitatea bibliotecilor publice, muzeelor, institutiilor culturale. Numarul constructiilor...
 • Principalii indicatori macroeconomici Popular

  Dinamica principalilor indicatori macroeconomici - PIB, PIB pe locuitor, venitul national brut, cursul de schimb, indicele preturilor de consum
 • Meteorologia

  Datele meteorologice referitor la temperatura medie lunara a aerului, cantitatea lunara de precipitatii, viteza medie lunara a vintului
 • Utilizarea apei

  Indicatorii principali privind utilizarea apei, evacuarea apelor reziduale, de mina si freatice drenate in bazinele de suprafata, evacuarea unor substante poluante cu apele...
 • Protectia aerului atmosferic Popular

  Date despre protectia aerului atmosferic referitoare la degajarea substantelor daunatoare in aerul atmosferic de catre sursele stationare pe ingrediente, degajarea substantelor...
 • Formarea si utilizarea deseurilor

  Date referitoare la degajarea substantelor daunatoare in aerul atmosferic de catre sursele stationare pe ingrediente, degajarea substantelor specifice in aerul atmosferic de...
 • Fondul funciar si fondul silvic

  Date referitoare la fondul funciar, indicatori principali ai fondului forestier, efectuarea lucrarilor de cultura a padurilor, taieri de paduri
 • Numarul populatiei

  Date privind coeficientul de imbatrinire a populatiei, corelatia dintre femei si barbati, populatia stabila pe virste si sexe, populatia stabila pe orase, populatia stabila pe...
 • Principalii indicatori demografici Popular

  Date privind miscarea naturala, ratele miscarii naturale, speranta de viata la nastere, durata medie a vietii, varsta medie a populatiei, casatorii si divorturi
 • Nascuti

  Date privind numarul nascutilor-vii pe raioane, pe orase, dupa grupa de varsta a mamei, copiii nascuti in cadrul casatoriei,in afara casatoriei, fertilitatea feminina, numarul...
 • Decedati

  Date privind ratele mortalitatii pe grupe de virsta, sexe si medii, mortalitatea infantila, decedati pe raioane, pe orase, decedati dupa starea civila; Ratele mortalitatii pe...
 • Casatorii

  Date privind numarul casatoriilor pe grupe de varsta, dupa starea civila a sotilor inainte de casatorie, dupa numarul de ordine al casatoriei
 • Divorturi

  Date privind numarul divorturilor pe grupe de varsta a sotilor, durata casatoriei, dupa numarul copiilor comuni
 • Migratiunea populatiei

  Date privind numarul de imigranti dupa tara de emigrare si scopul sosirii, dupa nationalitate, repatriati dupa categorii si sexe, dupa nationalitate si tara de emigrare
 • Forta de munca: Indicatori principali

  Date privind ratele de activitate, ocupare si somaj pe sexe, medii si trimestre, dupa starea civila, dupa nivelul de instruire, pe grupe de varsta, populatia de 15 ani si peste...
 • Forta de munca: Populatia ocupata

  Date privind numarul populatiei ocupata dupa statutul profesional, nivelul de instruire, pe activitati economice, populatia ocupata dupa forma de proprietate a unitatii,...
 • Forta de munca: Orele de lucru

  Date privind populatia ocupata pe grupe de virsta, dupa statutul profesional, pe activitati economice, dupa durata saptaminii de lucru, programul de lucru, sexe si medii
 • Piata fortei de munca: Sectorul informal

  Date privind populatia ocupata pe grupe de virsta, pe activitati economice, dupa statutul profesional, dupa tipul unitatii de productie, locului de munca, sexe si medii
 • Şomeri

  Date privind numarul de someri BIM dupa nivelul de instruire, durata somajului, pe grupe de virsta, sexe si medii. Rata somajului pe sexe, medii si trimestre.
 • Migratia fortei de munca Popular

  Populatia de 15 ani si peste, aflata la lucru sau in cautare de lucru, in strainatate, dupa tara de destinatie, dupa nivelul de instruire, pe grupe de virsta, sexe, medii si...
 • Forta de munca: Populatia inactiva

  Date privind populatia inactiva, de 15 ani si peste dupa nivele de instruire, starea civila, pe grupe de virsta, sexe si medii. Populatia inactiva, de 15 ani si peste dupa...
 • Castigul salarial: Indicatori regionali

  Date privind ratele de activitate, ocupare si somaj pe regiuni statistice; Populatia de 15 ani si peste pe regiuni statistice, dupa relatia cu piata fortei de munca, nivelul...
 • Castigul salarial (serii lunare)

  Date privind castigul salarial mediu lunar pe activitati economice; Evolutia salariului mediu lunar; Salariul mediu lunar al unui lucrator pe activitati economice si luni
 • Castigul salarial (serii anuale)

  Date privind castigul salarial mediu lunar nominal si brut, pe activitati si sectoare economice, pe forme de proprietate, in profil teritorial.
 • Costul fortei de munca

  Date privind costul fortei de munca pe activitati economice si componente. Costul fortei de munca pe activitati economice industriale.
 • Veniturile gospodariilor

  Date privind veniturile disponibile ale populatiei dupa statutul socio-economic, dupa tipul gospodariei, dupa marimea gospodariei, dupa numarul de copii in gospodarie, pe zone,...
 • Cheltuielile gospodariilor

  Date privind cheltuielile de consum ale populatiei dupa tipul gospodariei, dupa numarul de copii in gospodarie, dupa marimea gospodariei, pe zone, pe medii.
 • Caracteristica gospodariilor

  Date privind structura gospodariilor dupa marimea gospodariilor, dupa numarul de copii in gospodarie. Marimea medie a gospodariilor pe medii, pe quintile. Marimea medie a...
 • Conditii de trai

  Date privind inzestrarea gospodariilor cu bunuri de folosinta indelungata; Structura gospodariilor dupa suprafata locuintei, dupa suprafata locuibila pe o persoana;...
 • Minimul de existenta

  Date privind minimul de existenta pe semestre si medii.
 • Indicii preturilor de consum (serii anuale)

  Date privind indicii preturilor de consum, pe principalele grupe de marfuri; Indicii preturilor de consum la serviciile prestate populatiei.
 • Indicii preturilor de consum (serii lunare)

  Date privind indicii preturilor de consum pe grupe majore de marfuri si servicii; Indicii inflatiei de baza, calculati prin excluderea din IPC a anumitor componente.
 • Indicii preturilor productiei industriale (serii anuale)

  Date privind indicii preturilor productiei industriale, pe tipuri de activitati
 • Indicii preturilor productiei industriale (serii lunare)

  Date privind indicii preturilor productiei industriale, pe tipuri de activitati, pe principalele grupe industriale.
 • Indicii preturilor productiei agricole (serii anuale)

  Date referitoare la preturile de vinzare a productiei agricole si indicii preturilor.
 • Indicii preturilor in constructii

  Date privind indicii preturilor producatorilor in constructie; Indicii preturilor la lucrarile de constructii-montaj pe ramuri ale economiei nationale.
 • Constructii realizate in antrepriza

  Date privind darea in folosinta a caselor de locuit, pe forme de proprietate; Repartizarea caselor de locuit dupa materialele peretilor, dupa numarul de etaje, dupa numarul...
 • Invatamint (indicatori principali)

  Date referitoare la numarul institutiilor de invatamint pe tipuri si forme de proprietate; Elevi/studenti pe tipuri de institutii de invatamint; Gradul de cuprindere in...
 • Educatia timpurie

  Date privind numarul institutiilor prescolare pe forme de proprietate; Copii in institutii prescolare pe virsta si medii; Capacitatea institutiilor prescolare; Cadre...
 • Invatamintul primar si secundar general

  Date privind numarul institutiilor si elevilor in invatamintul primar si secundar general, pe tipuri de institutii si medii; Elevi in institutiile de invatamint primar si...
 • Invatamintul profesional tehnic secundar

  Date privind numarul institutiilor de invatamint secundar profesional pe tipuri de scoli; Absolventii institutiilor de invatamint secundar profesional pe tipuri de scoli;...
 • Invatamintul profesional tehnic postsecundar (colegii)

  Date privind numarul absolventilor colegiilor pe forme de proprietate; Elevi in colegii pe specialitati; Colegii de stat dupa forma de finantare; Absolventii colegiilor...
 • Invatamintul superior

  Date privind numarul de studenti in institutiile de invatamint superior pe domenii generale de studii si cicluri; Absolventii institutiilor de invatamint superior;...
 • Institutii medicale Popular

  Date privind numarul medicilor, in profil teritorial, pe unele specialitati; Reteaua institutiilor medicale; Numarul paturilor in spitale, conform specializarii,in profil...
 • Morbiditatea populatiei

  Date privind morbiditatea populatiei pe principalele clase de boli, prin unele boli infectioase, prin boli venerice, prin tulburari mintale si de comportament, prin tulburari...
 • Imunizarea copiilor

  Date privind numarul copiilor cuprinsi cu vaccinari preventive.