Eşti aici

Vino cu propuneri la Planul de acțiuni pentru o Guvernare Deschisă

Republica Moldova este membru al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă, o inițiativă care vizează angajarea guvernelor în promovarea transparenței, combaterea corupției și utilizarea inovațiilor tehnologice în actul de guvernare, în dialogul cu cetățenii și în elaborarea politicilor.

Odată la doi ani, țările membre ale acestei inițiative elaborează Planuri de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă, prin intermediul căruia își asumă angajamente concrete pentru a transparentiza și a deschide procesul de guvernare. Republica Moldova este în proces de elaborare a celui de-al 3-lea Plan de Acțiuni pentru anii 2016-2018. Conform principiilor PGD, planurile de acțiuni sunt co-create de către Guvern și Societatea Civilă.

Împreună cu Grupul de lucru pentru o Guvernare Deschisă, format din organizații ale societății civile care au aderat în urma unui apel deschis, în perioada februarie-martie 2016 a fost dezvoltată o serie de propuneri de angajamente pe care le găsiți aici. Aceste idei vizează transparentizarea achizițiilor publice, mecanisme online de interacțiune cu cetățenii, contractare deschisă și date deschise din mai multe domenii pe care grupul le-a identificat ca fiind prioritare.

La această etapă, lansăm consultările publice privind propunerile de angajamente pentru cel de-al 3-lea plan de acțiuni într-un format mai larg. Completând acest chestionar până pe data de 30 aprilie 2016, oricine poate transmite propuneri relevante, ținând cont de Principiile Guvernării deschise: transparență, încurajarea participării civice în procesele decizionale, date deschise și folosirea noilor tehnologii în administrație. Toate sugestiile venite din partea societății civile și a instituțiilor publice vor fi discutate și dezbătute într-o serie de evenimente care vor fi organizate în luna mai. Dacă aveți nevoie de clarificări, documente și informații adiționale, ne puteți contacta pe adresa office@egov.md.

Categorie: