Eşti aici

Registrul de Stat al Actelor Juridice ale Republicii Moldova

Comentarii

Este greşit, în redacţia în limba română, textul art. 66 alin. (2) din Legea privind societăţile pe acţiuni: fraza "va fi ales prin vot cumulativ" trebuie pusă nu în prima propoziţie, ci în a două. Această frază a fost adăugată prin legea nr. 73 din 15 aprilie 2011.
În redacţia în limba rusă această eroare nu există.
Cu respect,
Iurii Guţanu
069-246-398