You are here

Registrul de Stat al Actelor Juridice ale Republicii Moldova

Comments

Este greşit, în redacţia în limba română, textul art. 66 alin. (2) din Legea privind societăţile pe acţiuni: fraza "va fi ales prin vot cumulativ" trebuie pusă nu în prima propoziţie, ci în a două. Această frază a fost adăugată prin legea nr. 73 din 15 aprilie 2011.
În redacţia în limba rusă această eroare nu există.
Cu respect,
Iurii Guţanu
069-246-398