Eşti aici

Intrați sau înregistrați un cont pentru a sugera o aplicație.

Aplicații

Aplicație de Vizualizare a rezultatelor Recensământului 2014

Aplicația de Vizualizare a fost elaborată pentru a facilita accesul la rezultatele Recensământului Populației și Locuințelor 2014 într-un mod ușor de vizualizat și de înțeles. Aceasta este prima aplicație de Vizualizare a datelor unui recensământ în Republica Moldova. Ea a fost dezvoltată cu suportul Biroului de Cooperare al Elveției în Moldova (SDC) și UNFPA, Fondul ONU pentru Populație în Moldova.

GenderPulse

GenderPulse reprezintă un instrument de vizualizare grafică interactivă, ușoară de înțeles, a indicatorilor statistici sensibili la dimensiunea de gen. Studierea egalității de gen este importantă, aceasta fiind deseori sursă și criteriu de vulnerabilitate, neechitate sau marginalizare.

Official Alert

Official Alert este aplicația care permite utilizatorilor să primească notificări atunci când sunt actualizate paginile web ale instituțiilor oficiale: ministere, agenții etc. Scopul aplicației este de a facilita munca jurnaliștilor și, totodată, de a spori accesul cetățenilor la informația oficială.

Un alt obiectiv este creșterea gradului de informare a publicului larg privind activitățile, rapoartele, proiectele legislative şi, implicit, sporirea interesului asupra transparenței decizionale.

Harta Digitala MAIA

Harta digitală este o reprezentare în plan, convențională, micșorată a Republicii Moldova, pe care sunt indicate date statistice, colectate de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Datele sunt clasificate după criteriile: raion; localitate; producători agricoli.

Harta animată ”Evacuarea substanțelor poluante în aerul atmosferic”

Vizualizarea animată a datelor prin intermediul acestei aplicaţii permite observarea evoluţiei în profil teritorial a indicatorilor ce ţin de evacuarea substanțelor poluante în aerul atmosferic, inclusiv a substanțelor solide, gazoase și lichide în perioada anilor 2007 pînă în prezent.

Harta animată ”Efectivul animalelor în gospodăriile de toate categoriile”

Vizualizarea animată a datelor prin intermediul acestei aplicaţii permite observarea evoluţiei în profil teritorial a indicatorilor ce ţin de efectivul bovinelor, vacilor, porcinelor, ovinelor și caprinelor, cabalinelor, iepurilor de casă și familiilor de albini în perioada anilor 2007 pînă în prezent.