Eşti aici

Intrați sau înregistrați un cont pentru a sugera o aplicație.

Aplicații

Harta animată "Ratele mișcării naturale a populației"

Vizualizarea animată a datelor prin intermediul acestei aplicații permite observarea evoluției în profil teritorial a indicatorilor ce țin de mișcarea naturală a populației, și anume: născuți-vii, decedați, sporul natural, căsătorii, divorțuri și numărul deceselor copiilor pînă la 1 an, în perioada anilor 2003 pînă în prezent. Indicatorii sînt prezentați la 1000 locuitori, iar numărul deceselor sub 1 an la 1000 născuți-vii.

Piramida animată a populației

Piramida populației reprezintă o ilustrare grafică a structurii populației Republicii Moldova pe vîrste și sexe începînd cu anul 1980 pînă în prezent.

Vizualizarea animată a datelor prin intermediul acestei aplicații permite observarea schimbării în timp a tabloului demografic, urmare a fluctuațiilor anuale a nașterilor și deceselor, impactului migrației, altor fenomene demografice, precum și cauzelor indirecte, cum ar fi schimbarea stilului de viață (de ex. ce țin de fertilitate sau durata vieții).


Grafice animate în domeniul statisticii forței de muncă

Vizualizarea animată a datelor prin intermediul acestor aplicații permite observarea schimbării în timp a evoluției ratei șomajului și migrației populației pe trimestre și grupe de vîrstă începînd cu anul 2000 pînă în prezent.

Aplicațiile au fost create în colaborare cu Centrul de Vizualizare a Datelor al Oficiului Național de Statistică al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.

Identificarea residuurilor si cartografierea zonelor poluate

Aplicatia Web SIG este elaborata in cadrul proiectului "Managementul si eliminarea stocurilor de Poluanti Organici Persistenti" Identificarea residuurilor POP si Cartografierea zonelor poluate cu scopul de a informa populatia si specialistii cu locatiile, caracteristicile si riscurile legate cu zonele POP.