Eşti aici

GenderPulse

GenderPulse reprezintă un instrument de vizualizare grafică interactivă, ușoară de înțeles, a indicatorilor statistici sensibili la dimensiunea de gen. Studierea egalității de gen este importantă, aceasta fiind deseori sursă și criteriu de vulnerabilitate, neechitate sau marginalizare.

GenderPulse se bazează pe datele oferite de Biroul Național de Statistică, care publică cu regularitate pe pagina sa oficială informații sensibile la gen, în particular în Banca de date statistice StatBank. StatBank conține un compartiment aparte pe Statistica gender, cu un set amplu de tabele cu date, din diferite domenii, utile din punct de vedere al analizei fenomenului egalității de gen.

Avantajul de bază al acestei platforme este faptul că e menținută de specialiști statisticieni care țin cont de standardele de asigurare a calității datelor.

Aplicația GenderPulse este destinată tuturor celor interesați de problematica de gen: reprezentanților administrației publice centrale şi locale, implicați în luarea de decizii în domeniul politic şi economic, precum şi organizațiilor neguvernamentale, reprezentanților mediului academic, mass-media, care monitorizează şi analizează situația egalității de șanse, dar și publicului larg.

Soluția informatică prezintă într-o manieră ușor de înțeles datele statistice sensibile la dimensiunea de gen și subiectele conexe ale acestor date, care sunt colectate și produse de diferite instituții de stat și sunt păstrate centralizat de Biroul Național de Statistică. Scopul final al GenderPulse este de a spori nivelul de înțelegere a indicatorilor statistici, prin exemple de interpretare a semnificației acestora și vizualizarea grafică a datelor pe care le exprimă.

Grupuri: