Eşti aici

Ce este Open Contracting și cum sprijină dezvoltarea Moldovei

Se estimează că guvernele din întreaga lume cheltuie peste 9,5 miliarde de dolari anual prin contracte publice. Cu toate acestea, în unele cazuri, resursele publice sunt gestionate greșit, irosite și vulnerabile la acte de corupție.

Pentru a lupta împotriva corupției în procesele de achiziție publică, inițiativa Open Contracting (Contractare Deschisă) promovează deschiderea și implicarea cetățenilor în toate sectoarele și în toate etapele procesului de contractare publică. Inițiativa reprezintă un efort de colaborare, de sprijinire și dezvoltare a unei agende globale pentru creșterea transparenței și participării în toate etapele proceselor de achiziții publice, cuprinzând toate contractele publice, inclusiv contracte finanțate prin combinații de surse publice, private și donatori.

Câteva dintre obiectivele urmărite prin deschiderea contractelor publice (Open Contracting) sunt:
- creșterea numărului contractelor care sunt făcute publice
- îmbunătățirea calității informațiior disponibile public, privind procesul de contractare
- sporirea accesibilității la datele privind contractarea
- sporirea oportunităților și a mecanismelor de participare în toate fazele de contractare
- creșterea numărului cetățenilor implicați în procesele de contractare
- adoptarea unor acțiuni mai eficiente de follow-up în urma feedback-ului cetățenilor

Mai multe proceduri deschise și perfect transparente de atribuire a contractelor în Moldova vor asigura oferte mai bune pentru guverne, condiții echitabile de concurență pentru sectorul privat, îmbunătățirea performanțelor guvernului și livarea de servicii publice de calitate. Promovarea participării active a cetățenilor în monitorizarea contractelor de achiziții publice contribuie la dezvoltarea socială incluzivă și creșterea economică. În definitiv, open contracting înseamnă dezvoltare pentru guvern și pentru cetățenii Republicii Moldova.

Mai multe informații privind inițiativa Open Contracting sunt disponibile aici.

Categorie: