Eşti aici

Studiul Băncii Mondiale: Date deschise pentru creşterea economică

“Utilitatea datelor depinde nu doar de disponibilitatea informației propriu-zise, ci de ideile și instrumentele pentru o utilizare ingenioasă și eficientă a acestora.”

În ciuda dificultăților de estimare a impactului economic real al datelor deschise, nu poate fi negat potențialul imens al acestora. Studiul “Open Data for Economic Growth”, realizat de Banca Mondială, ilustrează impactul benefic al datelor deschise la nivel economic și social, prin coagularea unor argumente de ordin monetar și statistic.

Deși deshiderea datelor reprezintă o inițiativă relativ nouă, au fost realizate o serie de studii care, pe de o parte să colecteze dovezi ale implicațiilor open data la nivel social, micro și macro-economic, și pe de altă parte, să servească drept piloni în procesul de elaborare de politici și luare a deciziilor.

Astfel, un studiu realizat de Vickery estimează că beneficiile open data (directe și indirecte) la nivelul întregii economii a UE, au atins o valoare aproximativă de 200 milioane de euro în anul 2008, la acel moment reprezentând 1,7% din PIB-ul UE.

Un studiu mai recent, realizat în Marea Britanie (2013) estimează beneficiile economice directe ale open data la 1,8 miliarde de lire sterline pe an. Analizând impactul general al open data (beneficii directe și indirecte), valorile s-au ridicat la 6,8 miliarde de lire sterline.

Un alt studiu a revelat că sectorul infomediar în Spania (companii care vând servicii create în baza datelor deschise) numără la momentul actual 150 de agenți economici (4000 de angajați), generând anual 330-350 milioane de euro, sume care pot fi încadrate în seria de beneficii ale datelor deschise.

Cu toate că cercetările au fost realizate în intervale de timp diferite și au vizat economiile unor state diferite acestea au scos în evidență 4 aspecte cheie identice:

1. Deși beneficiul economic DIRECT al întreprinderilor care livrează servicii bazate pe open data este unul remarcabil, cea mai mare parte a beneficiilor datelor deschise sunt INDIRECTE. Aceste beneficii sunt resimțite de utilizatorii finali ai serviciilor;
2. Datele deschise determină apariția de noi tipuri de reutilizatori ai informațiilor, în mod special IMM-uri și tipologii noi de afaceri, care trăiesc din publicitate, fără a împovăra utilizatorul final al serviciului;
3. Valoarea datelor deschise nu se rezumă la prezența informației propriu-zise, ci constă dintr-o combinație de date, idei de utilizare a datelor și o infrastructură adecvată.
4. Dificultatea evaluării beneficiilor datelor deschise se explică, pe de o parte prin imposibilitatea separării datelor de valoarea inovațiilor, pe de altă parte prin Beneficiile reale ale datelor deschise se fac resimțite în timp.

"Datele deschise determină apariția de noi tipuri de reutilizatori ai informațiilor, în mod special IMM-uri și tipologii noi de afaceri, care trăiesc din publicitate, fără a împovăra utilizatorul final al serviciului."

O altă dificultate derivă din obiceiul antreprenorilor de a intra cu un serviciu pe piață și abia apoi a căuta informația necesară pentru perfecționarea acelui serviciu, pe când totul ar trebui să înceapă cu dezvoltarea unui serviciu în baza datelor deschise disponibile la un moment dat.

Astfel, în America de Nord și Europa de Vest se atestă o creștere a numărului companiilor specializate în dezvoltarea serviciilor pe baza datelor deschise și a companiilor care își adaptează activitatea pentru a integra în serviciile lor datele deschise. O parte din aceste companii au rezultate impresionante, cu o valoare pe piață de peste 3 miliarde de dorlari sau înregistrând vânzări anuale de peste 70 milioane de lire sterline. (Studii de caz prezentate în studiul Băncii Mondiale).

Tipuri de businessuri create datorită datelor deschise:
- Suppliers: furnizori- companii/ organizații care își publică datele sub formă deschisă, permițând reutilizarea acestora;
- Aggregators: colectorii- companii care colectează și comasează datele;
- Enrichers: companiile care utilizează open data pentru a-și perfecționa produsele și serviciile;
- Developers: companii și freelanceri care proiectează și dezvoltă aplicații web pe baza open data;
- Enablers: organizații care asigură platforme și tehnologii pentru a fi utilizate de persoane fizice și antreprenori.

Foarte multe guverne au lansat deja programe de “Open Data” pentru a face informația accesibilă atât cetățenilor simpli, cât și mediului de afaceri. Pentru majoritatea Guvernelor obiectivele de politici reprezintă un amalgam de stimuli:

- Creșterea economică, incluzând inovațiile în business, generarea de noi locuri de muncă;
- Participarea cetățenilor în perfecționarea serviciilor publice posibilă, doar printr-o informare completa asupra standardelor de funcționare a serviciilor;
- Transparență și responsabilitate crescută;
- Creșterea eficienții serviciilor publice propriu-zise, odată cu îmbunătățierea procesului de luare a deciziilor datorită deschiderii de date.

diagram

În pofida multiplelor programe “Open Data”, potențialul datelor deschise încă nu a fost valorificat pe deplin, și chiar și țările pioniere la capitolul deschiderea datelor mai au mult de lucru pentru a transforma deschiderea și utilizarea datelor într-un proces sustenabil cu impact economic și social.

În realizarea acestui obiectiv guvernele joaca un rol esențial, iar o abordare participativă a acestora înseamnă conștientizarea și asumarea a 4 roluri distincte:
Guvern – furnizor (Supplier) – deshide datele pe care le deține și care sunt indispensabile pentru dezvoltarea economică;
Guvern – lider (leader) – elaborează și asigură politici de suport și instrumente/ pârghii de încurajare a altor instituții să deschidă datele relevante pentru dezvoltarea inovațiilor și a mediului de business;
Guvern – catalizator (catalyst)– servește drept catalizator de utlizare a datelor prin menținerea unei infrastructuri adecvate de circulație a datelor;
Guvern – utilizator (User) – prin propriul exemplu promovează utlizarea datelor în instituțiile publice la nivel național și regional.

Mai mult de atât, este primordial ca Guvernele să perceapă datele deschise ca determinant al inovării în toate sferele de activitate economică și nu doar domeniul IT.

Categorie: