Eşti aici

Seturi recomandate

Date din Registrul de stat al unităţilor de drept privind întreprinderile înregistrate în Republica Moldova

Grupuri: 
Instituția sau direcția responsabilă: 
ASP, Direcţia management produse TI

Date din Registrul de stat al unităţilor de drept privind întreprinderile înregistrate în Republica Moldova

Date privind balanţa anuală a patrimoniului public al APC (autorităţilor publice centrale)

Instituția sau direcția responsabilă: 
APP

Balanţa patrimoniului public al autorităţilor publice centrale se întocmeşte în rezultatul generalizării datelor din Registrul patrimoniului public, ţinut în conformitate cu Regulamentul cu privire la Registrul patrimoniului public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.675 din 06 iunie 2008 Balanţa anuală a patrimoniului public al APC se stabileşte potrivit situaţiei de la 1 ianuarie a anului de gestiune în comparaţie cu aceiaşi perioadă a anului precedent

Proiecte de dezvoltare regională în proces de implementare în anul 2012

Proiectele de dezvoltare regională în proces de implementare în anul 2012 sunt finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională și au fost aprobate spre finanțare la 23.02.2012 de membrii Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale în conformitate cu Documentul Unic de Program pentru anii 2010-2012 aprobat prin H.G. nr. 772 din 26.08.2010

Rezultatele implementării Programului -pilot de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1”

Programul-pilot de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2012 a fost aprobat prin HG nr. 972 din 18.10.2010. Programul-pilot este destinat lucrătorilor migranţi din Republica Moldova şi rudelor de gradul întîi ale acestora, care doresc să iniţieze o afacere în zonele rurale, şi care pot beneficia de un suport financiar sub formă de grant nerambursabil din partea Guvernului, care se va acorda în baza „Regulii 1+1”, adică fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul Programului-pilot. Valoarea maximă a grantului nu va depăşi 200.000 de lei . Durata de implementare a Programului va cuprinde o perioadă de 24 de luni. Programul-pilot se desfăşoară în 4 componente: I. Informare şi comunicare; II. Instruire şi suport antreprenorial; III. Finanţarea afacerilor / Regula 1+1; IV. Monitorizare post-finanţare şi evaluare.