Eşti aici

Solicitarea accesului la reutilizarea informaţiilor

Conform Normelor Metodologice de implementare a Legii cu privire la reutilizarea informaţiilor publice:

p. 7. Autorităţile administrative centrale au obligaţia de a face publică, inclusiv pe pagina-web oficială proprie şi pe portalul guvernamental unic de date deschise, şi de a actualiza, ori de cîte ori este necesar, o listă de documente publice (...)

p. 11. În cazul în care documentul nu se regăseşte în lista documentelor destinate reutilizării, solicitarea pentru reutilizarea lui se face în baza unei cereri scrise, în conformitate cu Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie şi Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare, sau în format electronic, în conformitate cu Legea nr. 264-XIV din 15 iulie 2004 cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală. Autorităţile administrative centrale sînt obligate să posteze modelul de cerere (vedeţi mai jos) pe pagina-web oficială proprie şi, respectiv, pe portalul guvernamental unic de date deschise şi să asigure înregistrarea electronică a acesteia.

p. 12. Documentele solicitate vor fi puse, integral sau parţial, la dispoziţia persoanei fizice sau juridice în dependenţă de solicitarea acesteia. Documentele menţionate în art. 3 alin (2) din Legea nr. 305 din 26 decembrie 2012 privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public, care parţial conţin informaţii cu caracter public destinate reutilizării, urmează a fi supuse depersonalizării sau filtrării pentru a se conforma legislaţiei cu privire la accesul la informaţie, protecţia datelor cu caracter personal, secretul comercial, secretul de stat şi alte informaţii ocrotite de lege.

p. 13. În cazul în care datele solicitate se regăsesc în lista documentelor destinate reutilizării, prevăzute spre deschidere într-o perioadă mai tîrzie, datele vor fi deschise şi publicate pe portal, în mod prioritar, în termen de 30 de zile calendaristice, iar cele care nu necesită o studiere şi examinare suplimentară - fără întîrziere sau în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii. Acest fapt va fi reflectat în Catalog la rubrica ce prevede perioada de deschidere a acestor date.

p. 14. În cazul în care datele solicitate au caracter public, însă nu se regăsesc în Lista documentelor destinate reutilizării a autorităţii administrative centrale, acestea vor fi introduse în lista autorităţii, urmînd să fie deschise şi publicate pe portal, în mod prioritar, în decurs de 30 de zile lucrătoare.