InstituțieResurse publicateSeturi de date actualizate
Biroul Naţional de Statistică130129
Ministerul Economiei și Infrastructurii426126
Ministerul Sănătăţii223125
Ministerul Afacerilor Interne5,785124
Ministerul Educaţiei și Cercetării124115
Ministerul Finanţelor1,15252
Serviciul Fiscal de Stat63744
Agenția Servicii Publice1,57139
Ministerul Mediului8434
Ministerul Justiţiei4624
Ministerul Culturii2623
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene4519
Ministerul Apărării8218
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor2218
Casa Naţională de Asigurări Sociale27416
Ministerul Tineretului şi Sportului1815
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră10913
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare6713
Agenția Proprietății Publice7612
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase3812
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru2711
Agenţia Achiziţii Publice5011
Academia de Stiinţe a Moldovei139
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor369
Serviciul Vamal239
Agenția de Mediu379
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei539
Compania Naţională de Asigurări în Medicină388
Î.S. Air Moldova228
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei228
Centrul Informaţional Agricol908
Agenţia Rezerve Materiale77
Cancelaria de Stat927
Centrul Naţional de Expertize Judiciare227
Comisia Electorală Centrală66
Agenția Moldsilva126
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură55
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală1735
Inspectoratul Național de Probațiune164
Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice44
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca594
Administrația Națională a Penitenciarelor403
Agenţia Turismului103
Biroulul Relaţii Interetnice22
Institutul Naţional de Standardizare62
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare11