InstituțieResurse publicateSeturi de date actualizate
Biroul Naţional de Statistică130129
Ministerul Economiei și Infrastructurii426126
Ministerul Sănătăţii223125
Ministerul Afacerilor Interne5,384124
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării124115
Ministerul Finanţelor1,13052
Serviciul Fiscal de Stat62844
Agenția Servicii Publice1,53339
Ministerul Mediului8434
Ministerul Justiţiei4624
Ministerul Culturii2623
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene4519
Ministerul Apărării8218
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor2218
Casa Naţională de Asigurări Sociale27216
Ministerul Tineretului şi Sportului1815
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră10913
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare6713
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase3812
Agenția Proprietății Publice7612
Agenţia Achiziţii Publice5011
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru2711
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor369
Serviciul Vamal239
Agenția de Mediu379
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei539
Academia de Stiinţe a Moldovei139
Î.S. Air Moldova228
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei228
Centrul Informaţional Agricol908
Compania Naţională de Asigurări în Medicină388
Agenţia Rezerve Materiale77
Cancelaria de Stat927
Centrul Naţional de Expertize Judiciare227
Agenția Moldsilva126
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură55
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală1735
Comisia Electorală Centrală55
Inspectoratul Național de Probațiune164
Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice44
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca594
Agenţia Turismului103
Administrația Națională a Penitenciarelor403
Biroulul Relaţii Interetnice22
Institutul Naţional de Standardizare62
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare11