InstituțieResurse publicateSeturi de date actualizate
Ministerul Educaţiei și Cercetării143134
Biroul Naţional de Statistică130129
Ministerul Economiei și Infrastructurii428128
Ministerul Sănătăţii223125
Ministerul Afacerilor Interne6,994124
Ministerul Finanţelor1,57458
Serviciul Fiscal de Stat81744
Agenția Servicii Publice2,20540
Ministerul Mediului8434
Ministerul Justiţiei4624
Ministerul Culturii2623
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene4519
Ministerul Apărării8218
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor2218
Casa Naţională de Asigurări Sociale32416
Ministerul Tineretului şi Sportului1815
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră10913
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare6713
Agenția Proprietății Publice7612
Serviciul Vamal5212
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase3812
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru2711
Agenţia Achiziţii Publice5011
Agenția de Mediu4110
Academia de Stiinţe a Moldovei139
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor369
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei539
Compania Naţională de Asigurări în Medicină428
Î.S. Air Moldova228
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei228
Centrul Informaţional Agricol908
Comisia Electorală Centrală87
Agenţia Rezerve Materiale77
Cancelaria de Stat927
Centrul Naţional de Expertize Judiciare227
Agenția Moldsilva146
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură55
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală1875
Inspectoratul Național de Probațiune194
Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice44
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca634
Administrația Națională a Penitenciarelor703
Agenţia Turismului103
Agenția Relaţii Interetnice22
Institutul Naţional de Standardizare62
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare11