Eşti aici

Termeni și Condiții

Condiţiile de accesare şi reutilizare a informaţiilor din sectorul public

Orice persoană fizică sau juridică (denumită în continuare Reutilizator) poate reutiliza documentul pus la dispoziție de o autoritate sau instituţie publică (denumită în continuare Deţinător), în conformitate cu prezentele Condiţii de accesare şi reutilizare a informaţiilor din sectorul public (denumite în continuare Condiţii).

Definiţii

Deţinătorul reprezintă autoritatea sau instituţia publică ce deţine documentul şi îl pune la dispoziţie pentru a fi reutiizat în conformitate cu clauzele stabilite de prezentele Condiţii.

Reutilizator înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce reutilizează documentul în conformitate cu clauzele stabilite de aceste Condiţii.

Reutilizarea documentului în baza prezentelor Condiţii

Deţinătorul acordă Reutilizatorului dreptul personal la nivel mondial, perpetuu, cu titlu gratuit, ne-exclusiv, de a utiliza documentul - obiectul prezentelor Condiţii, în conformitate cu libertățile şi condițiile stabilite mai jos.

Reutilizarea documentului poate fi efectuată:

 • pentru a-l reproduce, copia, publica şi transmite, în condiţiile legislaţiei în domeniu;
 • pentru a-l disemina şi redistribui;
 • pentru a adapta, modifica, transforma şi extrage din el date cu scopul de a crea documente derivate;
 • pentru a-l exploata în scop comercial, de exemplu, prin combinarea cu alte documente, sau prin includerea lui în propriul produs sau propria aplicație.

În cazul în care Reutilizatorul efectuează oricare din acţiunile enumerate mai sus, acesta trebuie:

 • să confirme sursa documentului, incluzînd orice declaraţie de atribuţie specificată de către autoritatea sau instituţia publică ce a plasat documentul pe portalul guvernamental unic de date deschise şi, dacă este posibil, să ofere un link către aceste Condiţii;

În cazul în care Deţinătorul nu oferă nici o declarație de atribuție specifică sau dacă Reutilizatorul utilizează documente de la mai mulţi Deţinători şi mai multe declaraţii de atribuţie nu pot fi incluse în produsul sau aplicația Reutilizatorului, acesta poate face următoarea declaraţie:
„Conține informaţii din sectorul public autorizate în baza Condiţiilor de accesare şi reutilizare a informaţiilor din sectorul public.”;

 • să specifice susta informaţiilor prin indicarea instituţiei care le-a publicat şi ultima dată a actualizării acestora;
 • să asigure că nu induce în eroare pe alții şi/sau nu denaturează documentele sau sursa lor;
 • să asigure că utilizarea de către Reutilizator a documentelor nu afectează în nici un fel nivelul de protecţie a persoanelor prevăzut în legislaţia naţională privind protecţia datelor cu caracter personal.

Dacă Reutilizatorul nu reuşeşte să respecte prezentele Condiţii, drepturile acordate în temeiul lor sau oricăror altor condiţii similare acordate de Deţinător nu mai sunt valabile.

Responsabilitate pentru utilizarea informaţiilor

Documentul este pus la dispoziție în formatul elaborat sau primit de Deţinător, fără nici o altă garanție expresă sau tacită nespecificată în prezentele Condiţii.

Deţinătorii garantează că documentul este pus la dispoziție gratuit, în conformitate cu clauzele stabilite de prezentele Condiţii, însă el nu garantează că Documentul nu conține vreo eroare sau neregulă şi nici că va furniza continuu documente. Deţinătorii nu răspund pentru pierderea, vătămare sau daune de orice fel cauzate terților, care rezultă din reutilizarea documentelor.

Reutilizatorul este unicul responsabil pentru reutilizarea documentelor. El nu trebuie să inducă în eroare părțile terțe sau să denatureze conținutul documentelor, sursa lor şi datele despre ultimă actualizare.

Restricţii de utilizare

Prezentele Condiţii nu prevăd utilizarea de:

 • documente a căror punere la dispoziţie constituie o activitate care excede sferei serviciului public;
 • documente, programe de calculator asupra cărora un terţ deţine drepturi de proprietate intelectuală şi/sau documente reglementate de drepturile de proprietate industrială, precum brevetele de invenţie, mărcile comerciale, desenele/modelele industriale, indicaţiile geografice, denumirile de origine sau specialităţile tradiţionale garantate, conform legislaţiei în vigoare;
 • documente elaborate ca urmare a unor proiecte de cercetare în curs, care nu sînt publicate sau care nu se regăsesc într-o bază de date publicate;
 • documente prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie;

Legea aplicabilă

Prezentele Condiţii sunt reglementate prin:
Legea nr. 305 din 26 septembrie 2012 cu privire la reutilizarea informaţiilor din sectorul public;
Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie;
Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
Legea nr. 171-XIII din 06.07.1994 cu privire la secretul comercial;
Legea nr. 245 din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat;
Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000;
HOTĂRÎRE Nr. 700 din 25.08.2014 datelor guvernamentale deschise;
HOTĂRÎRE Nr. 701 din 25.08.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei publicării datelor guvernamentale deschise.

Condiţiile de accesare şi reutilizare a informaţiei

Prezentele Condiţii constituie versiunea 1.0. Ulterior pot apărea noi versiuni ale prezentelor Condiţii. În atare caz, reutilizatorii pot continua să reutilizeze documentele disponibile în cadrul acestor Condiţii.